Unitat per al control i seguiment de pacients post COVID-19

Unitat per al control i seguiment de pacients post COVID-19

La malaltia COVID19 és una malaltia causada per un nou coronavirus denominat SARS-CoV-2. Donada la ràpida expansió de la COVID19, el passat 11 de març, l'OMS va declarar la situació de pandèmia que va provocar una emergència global de salut i va causar tant una saturació del sistema sanitari, com la necessitat d'establir mesures a nivell poblacional per contenir l'expansió. Concretament, a Catalunya, a data 15.06.2020, hem tingut 59.944 pacients amb malaltia confirmada per COVID19, amb 5.061 defuncions i 19.640 altes hospitalàries (font IDESCAT).

La malaltia greu cursa amb pneumònia, però, fins i tot en aquests pacients, no es limita a l'afectació pulmonar. Fins a la data s'han descrit complicacions que afecten diferents òrgans i sistemes (respiratòries, inflamatòries, trombòtiques, cognitives, psicològiques, cutànies, motores, renals i cardiovasculars).

Un cop passada la fase aguda, ens trobem amb la necessitat d'oferir un seguiment als pacients que han passat la malaltia, ja sigui per persistència de símptomes, o per a l'estudi de possibles seqüeles, moltes desconegudes, per la curta experiència científica i el desconeixement que comporta per a aquesta malaltia.

Per això, hem reunit a Clínica Diagonal a professionals de les diferents especialitats implicades i creat una Unitat Multidisciplinar per poder posar a l'abast d'aquests pacients una atenció integral.

L'objectiu de la Unitat postCOVID és oferir la millor atenció al pacient que ha passat la COVID-19, tant en el seguiment clínic, com en la realització de les exploracions complementàries que poguessin necessitar-se per a cadascuna de les especialitats mèdiques.

La Unitat postCOVID de Clínica Diagonal està coordinada per la Dra. Cristina Marcos amb la col·laboració de la Dra. Leonor Ballester, les dues especialistes en Medicina Interna, i els referents en cadascuna de les Especialitats que la integren són:

- Pneumologia (Dra. Fortuna)
- Hematologia (Dra. Campoy)
- Cirurgia Vascular (Dra. Salarich)
- Cardiologia (Dr. Larrousse)
- Neurologia (Dr. Camps)
- Dermatologia (Dra. Del Busto)
- Diagnòstic per la Imatge (Dr. Narváez)
- Psicologia (Sra. Escayola)
- Fisioteràpia i Rehabilitació (Dr. Kranjcec)
- Nutrició (Íngrid Castaño)

Seran candidats a seguiment per la Unitat postCOVID tots aquells pacients que hagin estat afectes de COVID19 (demostrat per PCR i/o per serologia), sense importar el grau d'afectació clínica. Per tant, és necessari ser derivat per altres facultatius.

Professionals