Clínica Diagonal posa al teu abast NESA XSIGNAL®, un sistema de neuroestimulació superficial aplicada per al tractament de patologies diverses

Sistema de neuroestimulació NESA XSIGNAL®

El sistema NESA XSIGNAL® és un equip de neuroestimulació de senyals elèctrics de molt baixa tensió que està directament associat a efectes beneficiosos com la disminució del dolor i l'augment de la relaxació.

La neuroestimulació es realitza a través d'un corrent galvànic bifàsic simètric de baixa freqüència d'ona (2-14Mhz) que actua a nivell cel·lular i que s'aplica a través de 2 canelleres i 2 turmelleres que contenen elèctrodes de contacte.

La durada d'aquest tractament és d'entre 45 i 90 minuts per sessió. Cal destacar que el nombre de sessions, la durada i la freqüència són establertes pel metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació, tenint en compte les necessitats terapèutiques de cada pacient.

Els efectes del tractament realitzat sobre l'organisme són els següents:
· Regula el sistema nerviós central.
· Millora el retorn de el sistema limfàtic i venós.
· Millora peristaltisme.
· Estableix i millora la qualitat de la son.
· Afavoreix la regeneració tissular com, per exemple, trencament de les fibres musculars.
· Millora la contractura muscular.
· Disminució del dolor agut i crònic en cas de:
o Cervicàlgia
o Lumbàlgia
o Dorsàlgia
o Fibromiàlgia
o Poliatralgias
o Dolor neuropàtic
o Fatiga
· Millora problemes psicològics com l’estrès i la tensió emocional.
· Millora el rendiment esportiu.
· Disminueix el temps de recuperació després d'un esforç físic (activitat esportiva).
· Millora la concentració

Les recomanacions per maximitzar la seva eficàcia són les següents:
· Considera el temps de tractament com a un moment de relaxació i per a gaudir.
· No facis servir cap tipus de dispositiu mòbil que et pugui fer arribar informació de l'exterior, ja que aquest fet podria condicionar el nivell de relaxació. És preferible utilitzar un llibre o un altre recurs que no sigui electrònic.
· Escolta música relaxant.
· No portis posat cap tipus d'element de bijuteria

Les contraindicacions per a aquest tipus de tractament són:
· Utilització de Marcapassos.
· Embaràs.
· Hemorràgies internes.
· No aplicar elèctrodes sobre pell en mal estat.
· Processos febrils aguts.
· Tromboflebitis aguda.
· Histerisme o fòbia a l’electricitat.

T'expliquem amb més detall el funcionament d'aquest tractament en el següent vídeo: Vídeo

Per a més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant a l'93.205.32.13 o enviant un mail a info@clinicadiagonal.com.