"PROJECTE HU-CI", un projecte d'intervenció psicològica a l’UCI arriba a Clínica Diagonal

05 May. 2020

L'actual crisi sanitària i assistencial provocada pel Covid19 està sotmetent a una part de la població a situacions on es desenvolupa una elevada tensió emocional, sobretot a aquelles persones que conviuen a les Unitats de Cures Intensives (UCI): pacients afectats pel Covid19 , familiars, professionals sanitaris...

Tenint en compte el risc que pot suposar aquesta càrrega per a la seva salut emocional i seguint les recomanacions del Pla de Contingència proposat per les societats SEMICYUC i SEEIUC d'atenció a la necessitat de suport psicològic del personal sanitari, des de Clínica Diagonal hem decidit sumar-nos al "Projecte d'Intervenció psicològica a l’UCI durant la crisi del Covid19 "que ofereix projecte HU-CI.

Aquest projecte que va sorgir inicialment amb la Fundació Reale per a 10 UCI a Madrid, i que s'ha expandit a Catalunya i Castella la Manxa, incorporarà una professional de la psicologia experta en urgències i atenció del professional assistencial a Clínica Diagonal durant dos mesos. Aquesta professional prestarà suport psicològic, suport emocional i donarà pautes d'orientació i expressió emocional per afrontar tot el viscut als pacients, familiars i professionals de l’UCI.

Des de Clínica Diagonal volem agrair a "PROJECTE HU-CI" el desenvolupament d'aquesta iniciativa, que sens dubte serà de gran ajuda per al benestar emocional de tots.

Gràcies!