Premien a l’equip de Radiologia de Clínica Diagonal al Congrés de la Radiological Society of North America 2020.p

15 Dec. 2020
Premien a l’equip de Radiologia de Clínica Diagonal al Congrés de la Radiological Society of North America 2020.p

La Radiological Society of North America, coneguda com a RSNA, ha galardonat a l’equip de Radiologia de Clínica Diagonal, juntament amb el de l’Hospital de Bellvitge, amb el premi ‘Certificate of Merit’ per la presentació ‘Diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging in Arthritis’ exposada dintre de la categoria patologia musculoesquelètica de la 106a Assemblea Científica i trobada anual de la Radiological Society of North America, que es va celebrar entre els passats 29 de novembre i 5 de desembre.

Concretament, la presentació va consistir en descriure una tècnica en radiologia, coneguda com a difusió en RM, que aplicada als pacients amb artritis, permet no haver d´administrar contrast endovenós, i a més es pot quantificar, possibilitant així, el desenvolupament de controls evolutius del grau d’inflamació a la sinovial de les articulacions i els ossos.

Enhorabona pel desenvolupament d’un treball caracteritzat per l’esforç i l’excel·lència.