Nova aparatologia per al tractament amb ones de xoc focals

A la Clínica Diagonal apostem per tecnologia innovadora i de qualitat, i per això volem mostrar-vos la nostra nova aparatologia per a la realització d'Ones de Xoc Focals.

04 Jul. 2022
Nova aparatologia per al tractament amb ones de xoc focals

La teràpia d'ones de xoc focal extracorpòries (ESWT) és un procediment no invasiu que s'utilitza per a tractar el dolor agut i crònic del sistema musculoesquelètic. Per a això, es generen ones de xoc fora del cos (extracorpòries) i més tard lliurades a àrees profundes dins del cos, per tant, propaguen l'ona de manera que focalitzen en un punt en concret.

Les ones de xoc focals són polsos acústics forts i expansius que tenen un temps de pujada curt, d'uns pocs nanosegons. De manera seguida, uns microsegons més tard, per un breu període de pressió negativa, amb una posterior reversió gradual a la pressió normal. Les ones de xoc focals usades en els procediments aconsegueixen la seva pressió màxima precisament en el teixit objectiu.
El mecanisme d'acció de les ones de xoc en el teixit viu ha estat investigat en estudis sobre la transformació d'estímuls mecànics en senyals bioquímics i biològics moleculars.

Les ones de xoc focals s'indiquen en teràpies per a lesions com:
· Tendinopatia calcificant de l'espatlla.
· Colze de tenista i golfista (epicondilopatia lateral i medial).
· Punts gallet miofascials.
· Pseudoartrosi en localitzacions pròximes a la superfície.
· Síndromes de dolor del maluc.
· Tendinopatia rotuliana.
· Síndrome d'estrès tibial.
· Síndrome de dolor plantar en el taló.
· Tendinopaties del tendó d'Aquil·les.
· Altres indicacions.

Realitzat pel Dr. Daniel Palma i el Dr. Luis Salas en Clínica Diagonal Centre Mèdic Còrsega.