COMPLIMENT NORMATIU

Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU és una societat propietat de FIATC Mútua d'Assegurances i Reassegurances, entitat que té aprovades dues normes fonamentals, el codi ètic i el codi ètic proveïdor, els quals recullen els principis, responsabilitats ètiques i valors de FIATC i les seves empreses dependents, denominades conjuntament Grup FIATC .

Entre aquests principis i valors es troba el compliment normatiu lleial el que implica que la voluntat de les empreses de el Grup FIATC és que els seus empleats, administradors, directius i fins i tot tercers respectin en tot moment les lleis vigents, així com aquella normativa interna.

A més, la Política de la Funció de Compliment Normatiu amb la qual s'ha dotat FIATC i la qual és aplicable a totes les entitats del grup estableix l'obligació de disposar de canals d'alerta interns que permetin la comunicació entre els que detectin irregularitats i el Comitè de Seguiment de Compliment Normatiu.

Per aconseguir aquest objectiu, des de l'entitat s'ha posat a disposició una bústia ètica que permet comunicar qualsevol tipus d'activitat que sigui detectada tant per membres de l'organització com per tercers que estiguin relacionats amb les empreses del Grup.

El funcionament d'aquest canal constitueix una eina imprescindible per assolir els objectius de compliment normatiu, de manera que està dotat de les màximes garanties de confidencialitat i anonimat respecte la identitat del denunciant, ja que al Grup FIATC considerem que és essencial la protecció d'aquells que, sent membres de l'organització o tercers, denuncien de bona fe fets que poden ser il·lícits, per la qual cosa es garanteix la confidencialitat i que no es prendrà cap tipus de represàlia contra el denunciant.

Bústia ètica