CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

El Codi Ètic i de Conducta exposa els valors, principis, responsabilitats i regles ètiques i socialment responsables en els quals s'inspira la cultura de Grup FIATC i, per tant, els seus administradors i empleats, en el desenvolupament de les seves activitats i funcions.

Les persones que conformen la nostra organització estan compromeses al seguiment del present codi, que els serveix de guia ètica en el compliment i gestió de la seva feina en l'empresa.

https://www.clinicadiagonal.com/uploads/20220511/cod_et_cond_v2.pdf