La “Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology (J Investig Allergol Clin Immunol” publica un article d'investigació sobre les alteracions de l'olfacte i del gust en la pandèmia de la COVID-19 en el que ha participat la Dra. Adriana Izquierdo

La Dra. Adriana Izquierdo-Domínguez, especialista en Al·lergologia de Clínica Diagonal, ens descriu com afecta el coronavirus al sentit de l'olfacte, així com les possibles solucions per recuperar-lo.

19 May. 2020
La “Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology (J Investig Allergol Clin Immunol”  publica un article d'investigació sobre les alteracions de l'olfacte i del gust en la pandèmia de la COVID-19 en el que ha participat la Dra. Adriana Izquierdo

Durant aquest mes de maig s'ha publicat la primera revisió de l'article "Olfactory Disfunction in the COVID-19 outbreak", fruit de la investigació realitzada per la Dra. Adriana Izquierdo, especialista en Al·lergologia de Clínica Diagonal, amb d'altres professionals, a causa de les infeccions fatals per coronavirus que hem experimentat en les últimes dues dècades: la Síndrome respiratòria aguda greu SARS (sigles en anglès) el 2002, la Síndrome respiratòria de mig orient MERS (sigles en anglès) el 2012, i recentment un nou coronavirus denominat SARS-CoV-2 que produeix la malaltia anomenada COVID-19 (sigles en anglès).

Aquest article pretén identificar i entendre les característiques clíniques dels pacients amb COVID-19, com a nova infecció emergent, per detectar aviat la infecció, així com minimitzar la propagació de la malaltia.

La Dra. Izquierdo, destaca que no hi ha símptomes específics de vies respiratòries altes que distingeixin la SARS-Cov-2, d'altres infeccions virals com rinovirus, influença, virus Ebstein-Barr i d’altres coronavirus.

En recerca d'aquest símptoma distintiu, investigacions recents descriuen l'alteració de l'olfacte com a símptoma molt freqüent. "L'alteració de l'olfacte post infeccions no són novetat en la nostra especialitat i ens ajuda a tenir una àmplia experiència en el maneig, diagnòstic i tractament d'aquest símptoma". Explica la doctora.

Concretament, la Dra. Izquierdo assenyala que diferents estudis ja publicats de pacients amb COVID-19, que valoren la disfunció de l'olfacte i del gust en països com Iran, la Xina, França, Itàlia, Estats Units, Bèlgica i Anglaterra mostren una gran afectació de fins al 85% d'alteració en l'olfacte i de fins el 88% d'alteració en el gust.

L'article descriu que en general l'alteració de l'olfacte millora de forma espontània, però en un percentatge de pacients aquesta alteració persisteix en el temps, afectant el gust, la qualitat de vida i la seguretat de les persones, ja que mitjançant l'olfacte s'eviten riscos d'inhalació d'agents tòxics o consum d'aliments en mal estat.

S'exposa que les estratègies de tractaments en les alteracions de l'olfacte dependran de la pèrdua total (anòsmia) o parcial (hiposmia) del sentit. Els corticosteroides, tant tòpics com sistèmics, estan indicats existint evidència en la millora de l'olfacte pel seu efecte antiinflamatori en les patologies nasosinusals, però cal que l'especialista individualitzi sempre la dosi i via d'administració, així com la indicació segons la inflamació en la COVID -19.

Finalment, la Dra. Izquierdo aclareix que pot estar indicat el "entrenament olfactori" quan la pèrdua d'olfacte és permanent. A l'igual que l'entrenament físic, aquesta tècnica consisteix en exposar diàriament als pacients a diferents olors concentrats en recipients individuals, durant el temps indicat pels especialistes. Hi ha clara evidència científica que aquesta teràpia millora la sensibilitat de l'olfacte.

En conclusió, i tal com destaca l'especialista, la disfunció de l'olfacte ha d'alertar en moments de pandèmia sobre la possibilitat d'infecció per SARS-CoV-2 i s'ha de considerar l'estudi específic i individualitzat de cada cas per especialistes en olfacte i amb ampli maneig en COVID-19. Així mateix, cal valorar la possibilitat de l'entrenament olfactori en els casos amb pèrdua de l'olfacte.

Dany del neuroepiteli olfactori per SARS-CoV-2