Avís legal

Política de privacitat: Tota comunicació amb Clínica Diagonal per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic o dels formularis presents en aquest website o al seu e-mail suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU que té la seva adreça en el domicili: Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Per tant, l’interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb referència a les dades personals que consten en el fitxers expressats i podrà revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.
Per això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigia a:
Nom de l’empresa: Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU
Domicili a: Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
E-mail: info@clinicadiagonal.com

Advertència de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic quedaran enregistrades en un fitxer propietat de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de respondre les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes consultes. Per això poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU amb domicili a Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Condicions d’ús: Aquesta web ha estat creada per Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.
a) Utilització lícita
L’/La usuari/a d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir l’ús o gaudi normal de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació hauran de respondre davant de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU i davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.
b) Garantia d’errors
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s'haurà de considerar a tots els efectes com vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.
c) Disponibilitat del servei
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions sobre la informació que conté la seva web o en la seva configuració o presentació.
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, de la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, de les errades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des d’on es presten els serveis.

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda: L’/La usuari/a és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se'n de la informació continguda són de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del seu accés o ús d’informació ni de l’aplicació que se’n faci per reforçar qualsevol opinió personal o empresarial. Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual: Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com els diferents continguts són titularitat de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU.
Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.
Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa a tal efecte. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els prejudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de tal dret se’n deriven.

Protecció de Dades de Caràcter Personal: En els supòsits en els quals per accedir a alguna de les pàgines o serveis Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb l’establert en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme a l’establert en l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUEST WEB i al consentiment que l’/la/els usuaris han d’acceptar abans d’efectuar qualsevol tipus de comunicació amb Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU des de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció: La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’/la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU.
En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està donant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè el correu sigui utilitzat per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o per prestar i respondre les seves consultes o peticions per part de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU.

Avís legal:C línica de Medicina Integral Diagonal, SLU en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de l’11 de juliol), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que s’aplicaran a totes les operacions realitzades a través de la web: www.clinicadiagonal.com
D’acord amb la llei 34/2002 de Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquesta web pertany a:
Nom fiscal de la societat:
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU
CIF de la societat:
B64586563

Domicili de la societat:
Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Adreça de correu electrònic de la societat:
E-mail: info@clinicadiagonal.com
Dades legals y/o enregistrables de la societat:
Inscrita al: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 18

Avís de privacita:t PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals facilitades per a l’enviament de la informació sol·licitada seran incorporades en un fitxer del qual és responsable Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU, i que està enregistrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest fitxer té la finalitat de dur a terme la prestació de serveis o informació sol·licitada. Atès que vostè ens facilita les seves dades voluntàriament entenem que, sempre que no manifesti el contrari en el termini de 30 dies a comptar des de la data de recepció d’aquesta informació, vostè accepta que Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU pot tractar les seves dades.
Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat, així com exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI a Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU, al nostre domicili social (Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona).

Advertència de privacitat: Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic o mitjançant aquesta web quedaran enregistrades en un fitxer propietat de Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU, degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de respondre les consultes, rebre sol·licituds i obtenir dades estadístiques d’aquestes mateixes dades. Per això poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la Clínica de Medicina Integral Diagonal, SLU, amb domicili Carrer de Sant Mateu 24, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, o a l’e-mail info@clinicadiagonal.com

Cookies: Les cookies són dades referents a l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i a les quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web. Hi ha dos tipus de cookies: “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Les de sessió només resideixen a la memòria i per tant la cookie desapareix quan es tanca el navegador. Per altra banda, les permanents es mantenen a l’ordinador.
Aquesta web utilitza la informació recopilada a través de les cookies de sessió per millorar els continguts i l’ús del lloc web. Pot esborrar o bloquejar les cookies mitjançant el navegador. Si no accepta l’ús de les cookies pot tancar el lloc web que està visitant.

Condicions del registre d’usuaris: Donar-se d’alta és totalment gratuït. Amb la seva clau d’usuari podrà participar dels serveis que aquesta web ofereix als seus usuaris de forma personalitzada.
Per a donar-se d’alta només cal escollir un nom o àlies i tenir un compte de correu actiu. Si li preocupa el tractament que es fa de les seves dades pot llegir la nostra política de privacitat.

Com a usuari d’aquest lloc és imprescindible que vostè sàpiga que: Al enregistrar-se, recopilem les seves dades (informació personal i/o informació opcional) per proporcionar un servei específic i personalitzar la seva experiència en el lloc. És possible que utilitzem la informació que ens ha proporcionat per a enviar-li ofertes per correu electrònic o postal que siguin del seu interès. En cadascun d’aquests correus s’inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i deixar de rebre els nostres correus en el futur.
En ocasions, enviarem comunicacions per correu electrònic o postal per proporcionar-li informació que pensem que és d’interès per a vostè, inclosa informació sobre productes nous i serveis. També és possible que ens posem en contacte amb vostè per comprovar si està interessat a participar en un estudi de mercat relacionat amb la seva activitat. Com a part de la nostra política només s’envien correus electrònics o postals als clients que ho autoritzen. En cadascun d’aquests correus s’inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i deixar de rebre els nostres correus en el futur.