Pagament únic

Total 1.650,00

Finançament a 48 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
40,69€ 7,50% 2% 8,87% 1.953,12

Oferta per a un termini de finançament a 48 mesos. Import intervenció 1.650,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 7,50% TAE 8,87% 48 quotes mensuals de 40,69 € cadascuna. Import total degut pel client 1.953,12 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.


Finançament a 24 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
74,78€ 6,25% 2% 8,52% 1.794,72

Oferta per a un termini de finançament a 24 mesos. Import intervenció 1.650,00€ 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals. TIN 6,25% TAE 8,52% 24 quotes mensuals de 74,78€ cadascuna. Import total degut pel client 1.794,72. Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació. Vigència de l'oferta fins al 31/12/2016

Contact us