Xavier Pardell realitza l’entrega de diplomes a la primera promoció del cicle d’Electromedicina Clínica en FP dual impartit a Catalunya

Xavier Pardell forma part de l'equip d'Electromedicina de Clínica Diagonal

07 Sep. 2018
Xavier Pardell realitza l’entrega de diplomes a la primera promoció del cicle d’Electromedicina Clínica en FP dual impartit a Catalunya

Xavier Pardell, responsable de tecnologia mèdica de Sisemed a Clínica Diagonal i amb més de 20 anys de trajectòria professional, ha estat nombrat vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d’Electromedicina i Enginyeria Clínica (SEEIC).

La Societat Espanyola d'Electromedicina i Enginyeria Clínica (SEEIC) és una institució nacional de caràcter cientificotècnic, constituïda amb l'objectiu de ser l'interlocutor que promogui, davant els organismes públics i privats, l'ordenació i normalització professional dels estàndards i requisits necessaris per a l’ús correcte, segur i eficient de l'equipament electromèdic. D’altra banda, aquesta institució també col·labora en la preparació i formació dels experts de l’ Electromedicina per tal que es pugui desenvolupar aquesta activitat de forma professional a empreses, centres sanitaris i a la resta d'organitzacions i institucions relacionades amb la tecnologia electromèdica.

Així doncs d’acord amb aquesta tasca, recentment els integrants de la Junta Directiva SEEIC, dels quals Xavier Pardell n’és un d’ells, seguint la seva funció de formació i professionalització en l’àmbit de la tecnologia electromèdica, van realitzar l’entrega de diplomes a la primera promoció del cicle d’Electromedicina Clínica en FP dual impartit a Catalunya.

Va ser un acte molt emotiu, ja que va implicar l’inici de nous professionals a empreses i centres sanitaris com a experts del bon funcionament de tots els equips mèdics d’aquests espais, a través de l’anàlisi de la cura de la salut des del punt de vista de la tecnologia sanitària.