Unitat d'Atenció al Peu en el Pacient Diabètic

Unitat d'Atenció al Peu en el Pacient Diabètic

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat la diabetis mellitus com la gran epidèmia del segle XXI. El nostre entorn no escapa d’aquesta realitat mundial, ja que en els últims anys hem vist augmentar exponencialment aquesta patologia; afectant a prop del 14% de tota la població del nostre país. Un de cada quatre pacients diabètics tindrà complicacions en els seus peus, fet que pot suposar no només la pèrdua de l'extremitat, sinó un compromís real per a la seva vida.

Cal recordar que la diabetis és la primera causa d'amputació al món desenvolupat, cada 30 segons es produeix una amputació per “culpa de la diabetis”.

En els últims anys l'atenció al peu diabètic ha canviat radicalment gràcies a l'enfocament multidisciplinari, clau per a l'èxit del tractament.

Així doncs, la Unitat de Cures del Peu en el Pacient Diabètic tindrà com a objectiu primordial l'atenció, prevenció i tractament dels pacients; i la formació de tots aquells professionals que estan implicats en qualsevol punt dels diferents circuits assistencials d'aquesta complexa patologia.

Per què Clínica Diagonal s'interessa en la salut dels pacients diabètics?
· La diabetis mellitus tipus 2 ha estat declarada l'EPIDÈMIA DEL SEGLE XXI.
· Avui existeixen més de 300 milions de diabètics, en 15 anys arribarem a 552 milions de diabètics.
· Tot això es deu a l'obesitat i a l'envelliment de la població.
· L'afectació dels peus en el diabètic es produeix de manera silenciosa.

Per què Clínica Diagonal cuida els peus dels pacients diabètics?
· Cada 30 segons s'amputa a un pacient diabètic.
· Solament la prevenció pot evitar complicacions.
· 1 de cada 4 diabètics tindrà un peu diabètic.
· Un diabètic amputat tindrà major risc de morir que un pacient amb càncer.

Qui ha d'assistir a una consulta de cures del peu en el diabètic?
Tot pacient que hagi estat diagnosticat de problemes de sucre o diabetis.
No importa el tipus de diabetis o l'edat del pacient.
No importa si encara no té cap problema en els seus peus.
L'objectiu de la consulta és ajudar a evitar aquests problemes.

Què és una consulta de cures del peu en el diabètic?
Durant aquesta consulta, el pacient és valorat per descartar el dany silenciós en els nervis dels peus, que pot posar en risc d'amputació als pacients que tenen problemes amb el sucre. Mitjançant una valoració clínica especialitzada, podrem prevenir lesions abans que es produeixin i sigui massa tarda per remeiar-les.

A més, els pacients que ja presentin lesions seran atesos des d'una perspectiva integral amb resolució definitiva de la seva patologia.

Com afecta la diabetis als meus peus?

Els peus poden arribar a ser insensibles i incapaços de sentir dolor, canvis de temperatura i vibracions.
La pell dels peus es resseca i és propensa a sofrir butllofes, talls o cremades.
Les ferides poden trigar molt temps a sanar o fer-se cròniques.
Les úlceres poden infectar-se i causar amputacions i fins i tot la mort.

Amb el temps, poden danyar-se els nervis del peu i produir-se canvis en la circulació sanguínia; ocasionant així, deformitats en els peus i dificultat per caminar.

Però si no tinc cap problema als peus, per a què haig d'anar a una consulta?
Tot pacient diabètic té el risc de desenvolupar complicacions en els seus peus de manera silenciosa.

L'única manera efectiva de prevenir aquestes lesions és a través de la realització de revisions periòdiques amb un expert en cures del peu en el pacient diabètic.

Per obtenir més informació: Cliqui a aquí...

Professionals