Reprenem el cicle de sessions “Protocols Mèdico-Quirúrgics en Patologia Digestiva”.

22 Jan. 2018
Reprenem el cicle de sessions “Protocols Mèdico-Quirúrgics en Patologia Digestiva”.

El passat dijous 18 de gener vam reprendre el cicle de sessions “Protocols Mèdico-Quirúrgics en Patologia Digestiva”, organitzades per l’equip d’Aparell Digestiu Endosmedicina de Clínica Diagonal i dirigides pel Dr. Domingo Bargalló, especialista en Aparell Digestiu i cap de servei de la Unitat d’Endoscòpia de la casa, i el Dr. Jordi Serra.

Aquestes sessions tenen com a finalitat crear una trobada entre professionals de l’àmbit de la medicina per a poder compartir coneixements i experiències vinculades al camp de la patologia digestiva.

Cal destacar que enguany el cicle seguirà l’any natural, és a dir, les sessions es desenvoluparan de gener a desembre, exceptuant els mesos d’estiu.

Comptarem amb la col·laboració d’un ampli equip format per grans professionals de l’àmbit de la medicina, caracteritzats per l’excel·lència, els quals participaran com a ponents i exposaran la seva visió sobre temes d’actualitat en patologia digestiva.

Durant la primera sessió el Dr. Javier Naval, especialista en Cirurgia General i Digestiva de Clínica Diagonal, va parlar de l’ Algoritme diagnòstic i terapèutic en patologia biliar.