Reconstrucció mamària sense cicatrius?

Una reconstrucció amb teixit propi i amb la mínima seqüela estètica

Dr. Muñoz Vidal, Joaquim - 19 Feb. 2014
Reconstrucció mamària sense cicatrius?

El càncer de mama és el càncer més prevalent a la dona. Actualment el diagnòstic precoç, les millores en el diagnòstic, l’evolució dels tractaments mèdics i la prevenció primària han aconseguit que 8 de cada deu casos diagnosticats de càncer de mama es superin.

Tant per la seva prevalença com pel fet de que es desenvolupi a la mama, element identitari de la sexualitat de la dona en totes les seves esferes fa que sempre estigui d´actualitat. Aquest factors fan que es dediqui un gran nombre de recursos en investigació i mètodes terapèutics.

Emperò, la reconstrucció immediata encara no té la mateixa acceptació en el nostre país en comparació a d´altres com Holanda o Itàlia. És per tant molt freqüent que després de superar la malaltia, retornar a la vida laboral i personal ocasioni angoixa a la dona que ha vist com la malaltia ha deixat seqüeles en el seu cos.

Després de la malaltia?

La reconstrucció mamaria forma part inseparable del tractament del càncer de mama, entenent la dona com un tot. El tractament d´un procés oncològic no ha de deixar de banda la percepció de la dona, el seu benestar amb la seva vida en parella i amb si mateixa.

Les tècniques reconstructores han evolucionat molt en els darrers anys oferint múltiples opcions acurades en cada cas. Les tècniques reconstructores que segons la National Comprehensive Cancer Network més acceptació i satisfacció ofereixen són aquelles en les que la reconstrucció es realitza amb el propi teixit de la pacient obviant l’ús d´expansors.

La reconstrucció amb el múscul gran dorsal és una de les tècniques més utilitzades en reconstrucció mamària en les darreres dècades. El múscul gran dorsal és un múscul extens i prim de l`esquena que permet el farciment de volum en casos de resecció parcial de teixit mamari o bé la cobertura d´una pròtesi quan la pell de la mama és absent degut a una mastectomia. La tècnica clàssica emperò deixa una gran cicatriu a l’esquena.

Avantatges de la cirurgia endoscòpica:

Permet la extracció de teixit propi de la malalta evitant en molts casos l´ús de pròtesis. Això implica una millora en l´aspecte estètic i econòmic en termes d’estança hospitalària.
La via endoscòpica permet estalviar cicatrius de grans dimensions tant a l´esquena com a la mama, aquesta queda substituïda per una a nivell axil·lar (per la que es fa la linfadenectomia en cas necessari) i una altra a la part baixa de l´esquena a la regió lumbar que en cap cas excedeix el 5 cm. Aquesta darrera cicatriu es dissenya fent-la coincidir amb plecs a la pell de la malalta fent-la més discreta encara.

La tècnica endoscòpica permet obtenir el mateix resultat que la via convencional però amb millor postoperatori i menor durada d´ingrés.

Aquesta tècnica reconstructora ofereix l´escenari perfecte per enfrontar-se al tractament complementari del càncer de mama (radioteràpia/quimioteràpia) en cas en que la reconstrucció es dugui a terme al mateix temps que la cirurgia oncològica.

Quines pacients es poden beneficiar?

Totes aquelles malaltes amb càncers de mama localitzats al pol superior i extern de la mama hagin fet radioteràpia o no. Això inclou un alt percentatge de les malaltes amb càncer de mama que avui en dia es detecten amb el diagnòstic precoç.