Què és la Micropigmentació?

Sra. Mulero Garcia, Patricia - 09 Oct. 2017
Què és la Micropigmentació?

La micropigmentació és una tècnica de maquillatge permanent que consisteix en inserir a l'epidermis (la capa més superficial de la pell) pigment mitjançant petites agulles, amb la finalitat d'embellir, corregir o millorar determinats trets de l'anatomia corporal.

Aquesta tècnica s’acostuma a associar al tatuatge, però té diverses diferències. Per una banda, cal destacar que, mentre que a la micropigmentació es treballa superficialment, en el tatuatge s'injecta el pigment a nivell més intern. D'altra banda, els pigments que s'utilitzen a la micropigmentació són naturals, a diferència del tatuatge, que són químics. També, cal emfatitzar que la durabilitat de la micropigmentació sol ser d’entre 2 i 5 anys (en funció del teixit del pacient, de les cures posteriors, de l'exposició al sol de la persona, etc). Així doncs, no és definitiva.

Actualment, la micropigmentació s'està utilitzant molt en l'àmbit paramedical, per una banda com a complement per a solucionar problemes antiestètics o no desitjats, com pot ser reconstruir una arèola, ja sigui per mastectomia, cirurgia d’augment, reducció i tractaments d'elevació, en aquest últim cas l’arèola només necessitarà ser retornada al seu aspecte natural. I de l’altra, com a alternativa després d'una cirurgia per a camuflar les cicatrius, deixant-les pràcticament imperceptibles.

Cal destacar l'ampli ventall de serveis que ofereix la micropigmentació:
· Micropigmentació facial (celles, llavis i ulls)
· Camuflatge d'estries, cicatrius i taques
· Densificació Capilar
· Reconstrucció areolar i periareolar

Finalment, cal senyalar que tot tractament ha de ser avaluat prèviament per un tècnic dermopigmentador, qui definirà quin és el servei més adequat d’acord amb les característiques particulars de cada cas.