Què és la mastectomia preventiva?

Dra. Gorostidi Aguirrezabala, Saioa - 12 May. 2015
Què és la mastectomia preventiva?

La cirurgia profilàctica per extirpar tots dos pits pot reduir el risc de càncer de mama en dones que tenen antecedents molt marcats de càncer de mama o ovari i que tenen una mutació en el gen BRCA1 o BRCA2 o un altre tipus de mutacions genètiques (sind Cowden, Li -Fraumeni, els quals augmenten el risc de molts tipus de càncer).

El BRCA 1 i BCRA 2 tenen proteïnes que ajuden a reparar l'ADN danyat pel que asseguren el material genètic; quan es té una mutació d'aquests gens el dany d'ADN no pot reparar-se. Així les cèl·lules tenen més probabilitat de presentar alteracions genètiques i poden produir al càncer.

Aquestes dues mutacions representen el 5-10% de tots els càncers de mama (anomenats hereditaris), i el 15% dels càncers d'ovari. Els càncers hereditaris tendeixen a presentar-se a edats més primerenques. Prop del 12% de les dones de la població general patiran càncer de mama; però 55-65% de les dones que hereten l'alteració de BCRA1 i el 45% de les que hereten la mutació BCRA2 el patiran abans dels 70 anys.

La cirurgia profilàctica o preventiva consisteix a extirpar tant teixit com sigui possible per reduir el risc. A més de la mastectomia bilateral (o contralateral en dones que ja han passat per càncer de mama), es poden sotmetre a cirurgia per treure trompes i ovaris (salpingoforectomía bilateral) un cop complert el desig genèsic (maternal); així a més de reduir el risc de càncer d'ovari es redueix també el risc de càncer mamari en dones pre menopàusiques eliminant la font d'hormones que pot fer desenvolupar alguns tipus de càncers de mama.

Les dones que hereten aquest tipus de mutació genètica del BCRA1, BCRA2 o mutacions en alguns altres gens que augmentin considerablement el risc de càncer mamari poden pensar en fer-se la mastectomia profilàctica bilateral amb o sense salpingoforectomía.

La mastectomia contralateral (de l'altra mama) amb càncer d'un si redueix el risc encara no se sap si aquesta reducció es tradueix en major supervivència; els metges desaconsellen mastectomia contralateral profilàctica si no compleixen criteris de tenir risc alt de patir càncer en l'altra mama.

No hi ha comprovació disponible pel que fa a l'eficàcia de la mastectomia bilateral profilàctica en la reducció de càncer de mama en els homes amb aquest tipus de mutació.

La mastectomia pot ser total (incloent els mugrons) o mastectomia subcutània o conservadora de mugró. Aquesta última fa que les mames es vegin més naturals però és la mastectomia total la que proporciona major reducció de risc.

S'ha demostrat que la mastectomia bilateral profilàctica redueix el risc en un 95% de les dones amb mutació genètica BCRA1 i BCRA 2.

La cirurgia preventiva no es considera opció apropiada de prevenció de càncer de mama en dones que no són portadores de l'alteració genètica o antecedents clínics que els faci tenir un alt risc.

De totes maneres, la mastectomia profilàctica bilateral no redueix la mortalitat ja que es tracta de dones que de patir un càncer de mama es diagnosticaria en estadis inicials no sent significativa la reducció de mortalitat.

La mastectomia profilàctica pot afectar el benestar psicològic a causa de canvis en la imatge corporal i pèrdua de funcions del seu si.

La decisió de realitzar qualsevol intervenció per reduir el càncer de mama és una decisió més gran. Algunes pacients no consideren acceptable aquest procediment perquè és irreversible i pot comportar a problemes quirúrgics i psicològics. És important saber individualitzar en cada cas la millor opció per a cada dona, tenint en compte que cap ha demostrat benefici en la seva supervivència.

És important destacar que els controls amb mamografia i RMN amb inici precoç (25-35 anys) resulta en una supervivència similar a la mastectomia profilàctica en aquest tipus de població.