Preguntes freqüents sobre la Vasectomia sense bisturí

Dr. Salvador Lacambra, Carlos - 20 Jan. 2014

Què és la vasectomia?
La vasectomia és el conjunt de tècniques quirúrgiques encaminades a evitar que els espermatozous arribin al líquid ejaculat i per tant evitar la capacitat d’embaràs.
És el procediment quirúrgic amb finalitat anticonceptiva més senzill i segur que es pot practicar en l’home.
Alguns estudis publicats a principis del segle XXI xifren entre 40 i 60 milions el número de parelles que han optat per aquest mètode anticonceptiu.

En què consisteix la tècnica quirúrgica de la vasectomia?
Tota vasectomia consta de dos passos: el primer consisteix a extreure els conductes deferents (són els conductes que condueixen els espermatozous des del testicle cap a l’exterior) fora de l’escrot. El segon pas consisteix en interrompre el pas per aquest conducte seccionant, cauteritzant i posant una lligadura o clip.

Què és la vasectomia sense bisturí?
La vasectomia sense bisturí es una tècnica quirúrgica poc invasiva i que associa un menor número de complicacions en comparació amb les altres tècniques de vasectomia.
Va ser descrita per primera vegada pel doctor xinès Shun Quiang Li el 1974. Posteriorment va ser introduïda a la medicina occidental pel Dr. nord-americà M. Goldstein el 1985.
La incidència d’hematoma post vasectomia utilitzant la tècnica sense bisturí és molt baixa, aproximadament del 0,09% segons el treball publicat per Goldstein i Li l‘any 1991 a la revista científica Journal of Urology.

En què consisteix la tècnica quirúrgica?
El cirurgià mitjançant moviments molt precisos i palpant l’escrot, identifica i immobilitza el conducte deferent d’un costat a nivell del rafe mig. En aquest moment s’aplica anestesia local per tal de que el pacient no tingui cap molèstia i a continuació es fixa el conducte amb una pinça especial. A continuació es punciona la pell de l’escrot en el punt on es troba fixat el conducte deferent amb un angle de 45º fent servir una segona pinça que consta de dues fulles esmolades. D’aquesta forma s’exterioritza el conducte deferent per un petit orifici. Seguidament es procedeix a la secció d’un 1 cm de deferent, cauterització i lligadura dels extrems. Finalment es repeteix el mateix procediment amb el conducte de l’altra banda i aprofitant el mateix orifici.

I després de la vasectomia?
Es col·loca un petit apòsit sobre l’orifici i el pacient pot marxar a casa i fer vida normal. Es realitza una revisió rutinària a les 24-48 hores.
L’èxit del procediment es comprova passats uns 2 mesos mitjançant un anàlisis de semen de control.