Per a poder gaudir dels beneficis del sol durant tota la vida, no t’oblidis de la fotoprotecció!

Dr. Fernández Casado, Alejandro - 21 Mar. 2016
Per a poder gaudir dels beneficis del sol durant tota la vida, no t’oblidis de la fotoprotecció!

L’exposició a la radiació solar té nombrosos beneficis per al nostre cos. Gràcies a ella, es produeix la síntesi de vitamina D -indispensable per a l’absorció del calci del tub digestiu i la seva fixació en els ossos-, afavoreix la circulació sanguínia i suposa una millora en el nostre estat d’ànim.
Tanmateix, una fotoexposició reiterada, incontrolada i sense protecció té efectes nocius per al nostre organisme. La radiació ultraviolada solar (raigs ultraviolats A -UVA- i raigs ultraviolats B -UVB) causa un envelliment precoç de la pell, caracteritzat per l’aparició d’arrugues i taques solars (lentígens). A més a més, és responsable de l’aparició del càncer cutani i, en els ulls, de cataractes.

Existeixen dos grans grups de càncer cutani. El melanoma, tumor maligne derivat dels melanòcits, es caracteritza per una taca generalment fosca que progressa localment donant lloc en fases avançades a metàstasis a distància i un comportament agressiu. El càncer cutani no melanoma, bàsicament el carcinoma basocel·lular i el carcinoma escatós, es caracteritza per l’aparició a la pell d’una zona amb relleu de creixement progressiu i formació de crostes o sagnat a la zona. En fases avançades i sense tractament, el carcinoma escatós també pot produir metàstasis.
Les cremades solars són la principal causa de l’aparició del melanoma, sobretot si s’han sofert durant la infància. Però l’exposició reiterada al sol sense patir cremades (comú en persones amb hàbits d’oci o professions de constant exposició al sol) és la principal causa de l’aparició del càncer cutani no melanoma (carcinoma basocel·lular i carcinoma escatós).
Mitjançant uns bons hàbits de fotoprotecció aconseguirem evitar aquests danys solars sense renunciar als beneficis del sol. La pell compta amb uns mecanismes propis de protecció i adaptació a l’agressió solar, però en individus de pell clara s’ha demostrat que són més ineficaços. Per això, les mesures de fotoprotecció han de ser preses amb major rigor per aquells individus de pell clara que es crema amb facilitat.

L’ús de fotoprotectors és un dels mètodes necessaris per evitar l’agressió dels raigs ultraviolats. No obstant això, no és l’única mesura a seguir. Per evitar que la nostra pell pateixi danys pel sol, hem d’adquirir uns hàbits saludables pel que fa a l’exposició solar. En primer lloc, s’ha de reduir al màxim l’exposició al sol en les hores centrals del dia (a l’estiu, de 12h a 16h). En cas de ser necessària, s’ha de realitzar amb roba que cobreixi la major part del cos, amb barret amb visera que cobreixi les zones prominents de la nostra cara (com són orelles, pòmuls, nas) i s’ha d’utilitzar fotoprotector tòpic i ulleres de sol.

Els fotoprotectors són substàncies que, en aplicar-les sobre la pell, la protegeixen dels efectes perjudicials de la radiació ultraviolada. Es classifiquen mitjançant el Factor de Protecció Solar (FPS), índex que mesura quant temps més podem exposar-nos al sol sense patir cremades respecte al que podríem exposar-nos sense aquesta substància. Així doncs, si una persona pot estar 10 minuts exposada al sol sense patir envermelliment, en aplicar-se un fotoprotector amb FPS 20, podrà exposar-se al sol 200 minuts (10 x 20) sense patir el mateix grau d’envermelliment.
Tanmateix, per tal que aquesta regla es compleixi és imprescindible un ús correcte dels fotoprotectors. Com a norma bàsica, el fotoprotector ha d’aplicar-se de forma abundant, uns 30-45 minuts abans de l’exposició al sol i ha de reaplicar-se cada 30 minuts en cas de bany, fregament o molta sudoració. Com a mínim es recomana utilitzar un FPS 15 en individus amb facilitat per a bronzejar-se, i en nens, mínim un FPS 20. En pells clares que es cremen amb facilitat i rarament arriben a bronzejar-se, el FPS recomanat és d’un mínim de 30.
Els nens menors de 6 mesos han d’evitar l’exposició directa al sol i es desaconsella l’ús de fotoprotectors tòpics. Fins als 2 anys és preferible aplicar un fotoprotector físic (aquells que reflecteixen la radiació, dispersant-la), ja que els químics (aquells que absorbeixen l’energia de la radiació UV, transformant-la en energia no perjudicial) s’associen a un major risc de reaccions al·lèrgiques.

Per a poder gaudir dels beneficis del sol durant tota la vida hem de realitzar un consum responsable d’aquest. Amb bons hàbits de fotoprotecció aconseguirem minimitzar els seus efectes perjudicials sense haver de renunciar a la nostra activitat a l’aire lliure.