Patologies susceptibles de Cirurgia M.I.S

Dr. Castillo Sànchez, Lluís - 20 Jul. 2014
Patologies susceptibles de Cirurgia M.I.S

La Cirurgia Mínimament lnvasiva (MIS) és una alternativa quirúrgica perfectament vàlida per solucionar les diferents patologies que es donen al peu.

Les tècniques de Cirurgia Mínimament lnvasiva s'inicien l'any 1945 per Morton Polokoff, a partir de llavors altres cirurgians del peu les van anar incorporant com Edwin Probber i Bernard S. Weinstock. En els anys 90 el Dr. Stephen lsham modifica i introdueix diferents tècniques quirúrgiques donant l'impuls definitiu a la cirurgia MIS.

La cirurgia MIS té una sèrie de característiques específiques i que de forma resumida són les següents:

1 - Cirurgia ambulatòria amb anestèsia local, sense isquèmia.
2 - Petites incisions d'accés als teixits (0.2-0.5 cm)
3 - Disseny i localització intracapsular de les osteotomies.
4 - No agressió d'estructures anatòmiques.
5 - No s'utilitza material d'osteosíntesi (agulles de Kisnner, cargols).
6 - Aplicació d'embenats funcionals.
7 - Mínim risc d'infecció i dolor postquirúrgic.

CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS PATOLOGIES

La classificació de les diferents patologies tractables mitjançant cirurgia MIS abasta des de la cirurgia de les exostosi fins a les multitècniques i les iatrogènies quirúrgiques.

La classificació és la següent:

1 - Cirurgia de les exostosi.
2 - Cirurgia digital i metatarsal.
3 - Cirurgia del hallux valgus, limitus i rigidus.
4 - Cirurgia de retropeu.
5 - Multitècniques.
6 - Iatrogènies quirúrgiques.

TENDÈNCIES

La cirurgia MIS, igual que la cirurgia oberta, està en constant evolució amb l'objectiu de perfeccionar i millorar les tècniques, de manera que actualment les tendències en cirurgia MIS són les següents:

1. - Les tècniques ODI són les osteotomies digitals in completes que ens aportaran una correcció de la deformitat digital amb una fixació intrínseca en el punt de osteotomia.
2. - Les tècniques ODSB són les osteotomies digitals sense actuació sobre parts toves, les quals ens permetran la correcció de la deformitat òssia però mantenint la completa mobilitat del dígit.
3. - L'aplicació de suports plantars durant el període postquirúrgic ens va a oferir una normo-marxa durant el procés de consolidació òssia.

CONCLUSIONS

La cirurgia MIS ofereix una alternativa vàlida per al tractament quirúrgic de les diferents patologies que puguin presentar els peus, mitjançant l'aplicació de tècniques quirúrgiques MIS reglades, oferint un període postquirúrgic controlat perquè el pacient s'incorpori a la seva vida quotidiana normal en el temps més breu possible.