Clínica Diagonal posa al teu abast el mètode POSE per 196,48€/mes. Un tratactament realitzat per la Unitat de Tractaments endoscòpics de l'Obesitat.

És un mètode endoscòpic restrictiu i definitiu, que consisteix en realitzar plecs gàstrics i suturar-los o plicarlos, per reduir la mida de l'estómac en un 20-30%, i d'aquesta manera limitar la seva capacitat i afavorir un buidatge gàstric més lent.

La tècnica es realitza de forma ambulatòria en uns 30-45 minuts, aconseguint pèrdues de pes de fins a un 45% de l'excés de pes.

El pacient ha de seguir el tractament dietètic i un programa de modificació d'hàbits, tant alimentaris com d'estil de vida, amb el suport del nostre equip multidisciplinari, que l'ajudaran a portar una vida més saludable i aconseguir els objectius marcats de pèrdua de pes.

La pèrdua de pes mitjana estimada del procediment és d'uns 20-22 kg en el primer any. Però, hi ha una gran variabilitat entre pacients, que està directament relacionada amb l'IMC inicial, el seu grau de motivació i el seguiment posterior realitzat pel servei de dietètica i psicologia.


El preu de l'oferta inclou:
- Visita gratuita i sense compromís
- Proves preoperatòries
- Visita preanestèsica
- Intervenció
- UCI un dia en cas que sigui necessari (A partir del segon dia, es donaria pressupost per a UCI o es gestionaria trasllat a centre públic)
- Complicacions que puguin sorgir en els 5 primers dies després de l'acte quirúrgic
- Medicació inherent al procés durant l'estada al centre
- Seguiment nutricional durant 1 any
- 1 tiquet de sortida gratuïta de l'aparcament
- Wifi gratuït

Després de visitar al metge, a qui podràs fer totes les preguntes que vulguis, podràs decidir lliurement si et vols operar.

Per a qualsevol consulta i/o poder gaudir dels avantatges inclosos en aquesta oferta cal que et posis en contacte amb la Yolanda Martínez trucant al 932 05 32 13, o enviant un correu electrònic a yolanda.martinez@clinicadiagonal.com.

Més informació: http://endoscopiadelaobesidad.com/


Pagament únic

Total 9.500

Finançament a 60 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
196,48€ 8,00% 2% 9,21% 11.788,80

Oferta per a un termini de finançament a 60 mesos. Import intervenció 9.500,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 8,00% TAE 9,21% 60 quotes mensuals de 196,48 € cadascuna. Import total degut pel client 11.788,80 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.Finançament a 48 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
234,29€ 7,50% 2% 8,87% 11.245,92

Oferta per a un termini de finançament a 48 mesos. Import intervenció 9.500,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 7,50% TAE 8,87% 48 quotes mensuals de 234,29 € cadascuna. Import total degut pel client 11.245,92 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.

Contacta amb nosaltres