Clínica Diagonal posa al teu abast el mètode Endo Sleeve per 227,50€/mes. Un tratactament realitzat per la Unitat de Tractaments endoscòpics de l'Obesitat.

Consisteix en la creació d'un Sleeve Gàstric endoscòpic mitjançant el sistema "Apollo-Overstitch Endoscopic Suturing System".

L'estómac es converteix de manera permanent en un tub longitudinal estret de reduïda capacitat, aconseguint un efecte molt semblant al d'una màniga quirúrgica o gastroplàstia vertical, però per via exclusivament endoscòpica a través de la boca.

La realització de la tècnica sol durar de mitjana uns 90 minuts, té lloc a la sala d'endoscòpies i es realitza sota anestèsia general. El pacient ha de romandre en règim hospitalari durant les 24 hores següents al procediment.

La pèrdua de pes mitjana estimada és superior als 15 kg en els primers 6 mesos. Encara que, pot variar segons l'IMC inicial del pacient, el seu grau de motivació i el seguiment posterior realitzat pel servei de dietètica i psicologia.


El preu de l'oferta inclou:
- Visita gratuita i sense compromís
- Proves preoperatòries
- Visita preanestèsica
- Intervenció (inclou cost del OverStich)
- Trànsit intestinal baritat preoperatori i postoperatori
- UCI un dia en cas que sigui necessari (A partir del segon dia, es donaria pressupost per a UCI o es gestionaria trasllat a centre públic)
- Complicacions que puguin sorgir en els 5 primers dies després de l'acte quirúrgic
- Medicació inherent al procés durant l'estada al centre
- Seguiment nutricional durant 1 any
- 1 tiquet de sortida gratuïta de l'aparcament
- Wifi gratuït
- TV gratuïta

Després de visitar al metge, a qui podràs fer totes les preguntes que vulguis, podràs decidir lliurement si et vols operar.

Per a qualsevol consulta i/o poder gaudir dels avantatges inclosos en aquesta oferta cal que et posis en contacte amb la Yolanda Martínez trucant al 932 05 32 13, o enviant un correu electrònic a yolanda.martinez@clinicadiagonal.com.

Més informació: http://endoscopiadelaobesidad.com/


Pagament únic

Total 11.000

Finançament a 60 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
227,50€ 8,00% 2% 9,21% 13.650

Oferta per a un termini de finançament a 60 mesos. Import intervenció 11.000,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 8,00% TAE 9,21% 60 quotes mensuals de 227,50 € cadascuna. Import total degut pel client 13.650,00 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.Finançament a 48 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
271,29€ 7,50% 2% 8,87% 13.021,92

Oferta per a un termini de finançament a 48 mesos. Import intervenció 11.000,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 7,50% TAE 8,87% 48 quotes mensuals de 271,29 € cadascuna. Import total degut pel client 13.021,92 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.

Contacta amb nosaltres