Medicina Preventiva

Medicina Preventiva

La Medicina Preventiva és l'especialitat mèdica encarregada de la prevenció de les malalties basada en un conjunt d'actuacions i consells mèdics. La Medicina Preventiva s'aplica en el nivell assistencial, tant en atenció especialitzada o hospitalària com en l'atenció primària.

El Dr. Poley i la Dra. Barrau realitzen revisions mèdiques personalitzades. Cal una prèvia concertació del Servei al Departament d'Atenció al Client de Clínica Diagonal.

La Dra. Barrau s'encarrega únicament de les revisions mèdiques a pacients internacionals.

Professionals