Medicina de l'Esport

Medicina de l'Esport

La Medicina de l'Esport és l'especialitat mèdica que avalua l'aptitud per a la pràctica de l'esport. Treballa en la prevenció i l'assistència de la patologia mèdica i de l'aparell locomotor derivada de la pràctica esportiva.

Patologia Mecànica, Muscular i Esquelètica