Les mames tuberoses

Dra. Grande Mieza, Nélida - 20 Sep. 2012
Les mames tuberoses

Existeixen diverses classificacions de mames tuberoses, i si cataloguéssim els diferents graus de desenvolupament d'aquest tipus de mames en una d'elles, aquesta podria ser: el grau I, que correspondria a la majoria dels casos i on la aureola es troba desviada cap avall i cap a dintre, produint generalment l'efecte de pit caigut; el grau II, que es donaria en un percentatge menor i es caracteritza per presentar una aureola extremadament gran i que mira cap avall, amb una mames de forma molt tubular; i finalment, el grau III, que es manifestaria en un nombre similar al dels pacients que tenen un grau II. Aquí el mugró i la aureola ocupen tota la vista frontal del pit -el qual s'ha anat estrenyent a poc a poc- i la base mamària està retreta, rígida, i presenta una aparença "caprina".

Sobre la base d'aquest possible mesurament, per a les pacients a les quals es diagnostica el màxim grau de gravetat és recomanable enfocar la intervenció començant per reduir la grandària de la aureola, i a continuació realitzant uns talls radials o paral·lels (segons la tècnica empleada). Dits talls fragmenten la zona constrenyida interiorment per aconseguir una distensió cutània, així com una redistribució de la glàndula, i, per tant, el desenvolupament correcte de la part inferior de la mama amb l'objectiu d'aconseguir una aparença més natural.

Aquesta tècnica finalitza amb la implantació d'una pròtesi, que, a més d'incrementar el volum dels sens, ajuda a la seva remodelació i al fet que el resultat sigui un pit molt més atractiu.

A més d'aquest procediment, en cirurgia plàstica també se solen emprar altres tècniques per operar les mames tuberoses, com el remodelat glandular (per exemple el T. De Pucket o el de Ribeiro, entre uns altres.)

L'origen

Les mames tuberoses es comencen a manifestar en l'adolescència, quan, a causa d'una alteració genètica, creixen només cap a la zona de la aureola i el mugró. El teixit que forma el pit no té l'elasticitat necessària per estendre's de forma harmoniosa i proporcionada. No obstant això, la glàndula mamària continua incrementant la seva grandària, i com no hi ha suficient espai per completar el desenvolupament natural s'acaba estrenyent i endurint.

Dra. Nélida Grande
Col·legiada nº 25.161
Doctora Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica