El Làser Verd, anomenat també Vaporització Foto selectiva de la Pròstata (VPF), és la tècnica quirúrgica més avançada fins el moment

Làser Verd
Aquest sistema ha suposat durant els últims 20 anys l’avanç més important per la cirurgia de la pròstata

Utilitzada pel tractament de les persones que pateixen la Hiperplàsia benigna de la pròstata (HBP), utilitza el làser KTP (Potassi –Titani – Fòsfor) per vaporitzar el teixit obstructiu, amb la qual cosa l’orina pot fluir normalment a través de la uretra. Avantatges sobre altres tècniques convencionals de cirurgia de pròstata:


 • Procediment virtualment sense sang

 • Transfusió sanguínia nul·la

 • Mínim o quasi nul risc d’impotència i d’incontinència urinària.

 • Glàndules de qualsevol grandària

 • Alta hospitalària en 24-48h. i sense sonda Recuperació ràpida i còmode

Altres tècniques com la Prostatectomia per Via Abdominal o la Resecció Transuretral de la Pròstata (RU)


 • Intervenció, en ocasions, molt sagnant

 • Risc de transfusió sanguínia

 • Risc d’impotència i incontinència urinària

 • Limitada a glàndules mitjanes o petites

 • Alta hospitalària en 5 dies mínim

 • Recuperació entre 4 i 6 setmanes</li>


Tots els tractaments quirúrgics presenten riscos inherents i associats. Els més comuns associats a la Vaporització Foto selectiva de la Pròstata (VPF) són l’hematúria i/o la disúria, però aquests efectes són lleus i poc duradors.

L’especialista d’aquesta tècnica és el Doctor Aziz Fakiani, metge uròleg.