La sensibilitat química múltiple empitjora la qualitat de vida i les característiques cognitives i sensorials del sentit de l'olfacte

Dra. Izquierdo Domínguez, Adriana - 07 Aug. 2014
La sensibilitat química múltiple empitjora la qualitat de vida i les característiques cognitives i sensorials del sentit de l'olfacte

La sensibilitat química múltiple (SQM) es caracteritza per una pèrdua de la tolerància a una varietat de productes químics ambientals. La sensibilitat química múltiple s'activa sovint per l'exposició a agents químics, especialment insecticides.

L'objectiu de l'estudi va ser mesurar el sentit de l'olfacte i qualitat de vida en pacients amb SQM en comparació amb un grup control. Es va estudiar el sentit de l'olfacte, les dues característiques sensorials i sensitives, en pacients dones amb SQM (n = 58, amb una mitjana de 50,5 ± 8,5 anys) i dones sanes voluntàries sense patologies rinosinusales (n = 60, amb una mitjana 46 ± 10,2 anys d'edat).

Es van avaluar la olfactometria (Barcelona Smell Prova 24/BAST-24), els símptomes nasosinusals (escala visual analògica / VAS 0-100 mm), i la qualitat de vida mitjançant qüestionari (Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory/QEESI).

Diversos pacients amb SQM mostrar un significatiu deteriorament en la identificació d'olors (19 ± 12%, p> 0,05) i en l'elecció forçada (62 ± 18%, p> 0,05), però no en la detecció d'olor (96 ± 4%) en comparació amb el grup control. Diversos pacients amb SQM van notar les olors com més intensos i irritants i menys frescos i agradables comparat amb el grup control. La puntuació en la qualitat de vida en pacients amb SQM presentar un nivell alt (40-100) en el qüestionari QEESI (gravetat dels símptomes, les intoleràncies químiques, altres intoleràncies, impacte en qualitat de vida). En el grup de SQM, la intensitat total dels símptomes (VAS/0-700 mm) va ser de 202 ± 135, mentre que la puntuació de gravetat va ser de 80 ± 23. Els símptomes més freqüents van ser pruïja i rinorrea posterior.

Els pacients amb SQM tenen un deteriorament cognitiu en les habilitats de l'olfacte (identificació d'olors i d'elecció forçada, però no per a detecció) amb un augment de la hipersensibilitat de l'olfacte i afectació en la qualitat de vida.