La incurvació de penis i la malaltia de Peyronie

Dr. Salvador Lacambra, Carlos - 18 Mar. 2014

En primer lloc s’ha d’aclarir que la malaltia de Peyronie s’ha de diferenciar de la incurvació congènita de penis. La primera s’esdevé durant l’edat adulta i la segona apareix durant la joventut.

Què és la malaltia de Peyronie?

Aquesta malaltia es produeix quan apareix una mena de cicatriu (fibrosis) a nivell dels cossos cavernosos del penis. Aquesta mena de ‘cicatriu’ condiciona una pèrdua d’elasticitat del teixit del penis i es aquesta manca d’elasticitat el que condiciona que el penis en erecció quedi incurvat i no recte.

Apareix habitualment a partir dels 50-60 anys d’edat.

Perquè es produeix la malaltia de Peyronie?

Existeixen diferents hipòtesis que tracten d’explicar l’origen de la malaltia.

Hi ha autors que plantegen que la cicatrització o fibrosis es el resultat del traumatisme repetit sobre el penis durant l’activitat sexual.

Altres estudis han relacionat la malaltia amb alteracions a nivell immunitari que provoquen l‘aparició d’un teixit fibròtic a nivell de la túnica albugínia del cos cavernós del penis.

En tots els casos el teixit fibròtic és d’origen benigne.

L’evolució de la malaltia es variable, però, a la gran majoria de pacients, la incurvació augmenta de forma progressiva fins que arriba un moment que s’estabilitza.

Quina simptomatologia produeix?

Bàsicament es produeix una incurvació durant l’erecció que pot dificultar la penetració i en segon lloc, la incurvació pot produir dolor durant l’acte sexual i en tercer lloc, la incurvació també pot condicionar un escurçament de la longitud del penis.

Quins són els tractaments?

Existeixen a la literatura mèdica múltiples tractaments mèdics. Això acostuma a passar amb aquelles malalties de les quals no se’n coneix amb certesa l’origen.

Quan fracassen els tractaments mèdics i un cop estabilitzada la malaltia es quan s’ha de plantejar un tractament quirúrgic correctiu de la incurvació.

Arribat el cas, el més adequat es consultar amb l’uròleg, que realitzarà una avaluació individual i personalitzada de cada cas.