GASTROCÒPIA I COLONOSCÒPIA PER 1070€

COLONOSCÒPIA: És la tècnica diagnòstica que permet visualitzar el còlon (intestí gros) i el recte.

Es poden extreure mostres de teixit (biòpsia) o pòlips amb pinces petites introduïdes mitjançant el colonoscopi. Així mateix, es poden prendre fotografies mitjançant la càmera que està a l'extrem d’aquest instrument mèdic.

La COLONOSCÒPIA s'utilitza per a diagnosticar de forma precoç el càncer de còlon. Així doncs, destaca pel seu caràcter preventiu.

Aquesta prova requereix una preparació prèvia per a què els intestins estiguin completament buits i nets per a l'examen:
- La preparació del pacient s'ha d'iniciar 72 h abans de la prova.
- La primera etapa consisteix en una dieta sense aliments amb fibra. Haurà de beure abundant líquid, concretament de 3 a 5 litres, i prendre un evacuant.
- La part final de la preparació consisteix a 6h de dejú previ a l'estudi.
- Després de la colonoscòpia pot sentir una discreta distensió a nivell abdominal, però les molèsties desapareixen a mesura que s'expulsa el gas.


GASTROSCÒPIA:
És un mètode d'exploració que es realitza amb un tub de llum que permet visualitzar la mucosa de l'esòfag, estómac i duodè, i detectar, en conseqüència, diferents possibles alteracions.

Les alteracions observades més comuns són les úlceres d'estómac i de duodè, tot i que l'exploració també permet detectar pòlips, varius, i altres lesions més greus.

El tub que s'introdueix és fi, flexible i està equipat amb una llum freda que es transmet mitjançant un sistema de lents; possibilitant veure així, des de l'exterior, el recorregut realitzat per l'endoscopi.

Aquesta tècnica es realitza sota sedació anestèsica.

Cal destacar que el dia de l'exploració el pacient ha de venir en dejú de 6 hores, tant de líquid com sòlid.


AMBDUES PROVES ES REALITZEN SOTA SEDACIÓ ANESTÈSICA


NO INCLOU:
Biòpsia anatomia patològica: 70 €
Helicobacter pylori: 50 €

Contacta amb nosaltres

En compliment de la normativa de protecció de dades, a continuació l’informem dels termes i condicions del tractament de dades personals efectuats per Clínica Diagonal.
Qui es responsabilitzarà de los dades personals facilitades? Clínica de Medicina Integral Diagonal, S.L.U. (Clínica Diagonal).
Per què recollim dades personals? Per a la assistència sanitària dels usuaris del centre mèdic.
Podem tractar les dades personals que ens proporciona? Sí, sempre i quan ens doni el seu consentiment.
A qui li comunicarem les dades personals que tractem? Les dades personals no es cediran a tercers, llevat obligació legal. Per a determinats serveis comptem amb diferents encarregats del tractament, tots ells a la Unió Europea.
Quins drets té? Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades, així com a l’ exercici d’altres drets detallats a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar informació detallada sobre la protecció de dades per part de Clínica Diagonal a www.clinicadiagonal.com/ca/politica-de-privacitat