GASTROSCÒPIA PER 520€

La gastroscòpia és un mètode d'exploració que es realitza amb un tub de llum que permet visualitzar la mucosa de l'esòfag, estómac i duodè, i detectar, en conseqüència, diferents possibles alteracions.

Les alteracions observades més comuns són les úlceres d'estómac i de duodè, tot i que l'exploració també permet detectar pòlips, varius, i altres lesions més greus.

El tub que s'introdueix és fi, flexible i està equipat amb una llum freda que es transmet mitjançant un sistema de lents; possibilitant veure així, des de l'exterior, el recorregut realitzat per l'endoscopi.

Aquesta tècnica es realitza sota sedació anestèsica.

Cal destacar que el dia de l'exploració el pacient ha de venir en dejú de 6 hores, tant de líquid com sòlid.

NO INCLOU:
Biòpsia anatomia patològica: 70 €
Helicobacter pylori: 50 €

Contacta amb nosaltres