El sobreentrenament afavoreix el risc cardiovascular entre esportistes

Dr. Brotons Cuixart, Daniel - 26 Nov. 2014
El sobreentrenament afavoreix el risc cardiovascular entre esportistes

Tot i així, les causes de mort per sedentarisme superen els casos de mort sobtada entre esportistes, segons explica el Dr. Daniel Brotons, Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport de Clínica Diagonal.

"Un sobreentrenament provoca un desequilibri del sistema neurovegetatiu que pot desencadenar arítmies malignes i per tant afavorir situacions de risc cardiovascular", apunta l’especialista.

El Dr. Brotons subratlla que "és important recordar que la causa de mort per sedentarisme és força més elevada que la mort sobtada en esportistes, per tant, part del nostre treball no és només prevenir l'aparició d'un episodi sobtat cardiovascular en atletes, és també prescriure l'esport i l'exercici físic com a promotors de salut de manera adequada a tota persona sigui l'edat que sigui, ja que són poques les contraindicacions absolutes per no fer una vida activa/esportiva saludable i és clar l'efecte que té en la minimització de factors de risc cardiovasculars".

Per prevenir la mort sobtada entre esportistes, el Dr. Brotons explica que els metges de l'esport "planifiquem uns controls analítics i cardiovasculars així com un seguiment clínic, de manera que puguem detectar qualsevol observació que ens faci pensar en el sobreentrenament. És per això que la relació i la col·laboració amb entrenadors és fonamental".

- Text extret del portal web medicina21