Diagnòstic per la Imatge

Diagnòstic per la Imatge

Radiologia
És l'especialitat mèdica que s'ocupa de generar imatges del cos mitjançant diferents agents físics,(rajos X, camps magnètics, etc.) i d'utilitzar aquestes imatges per al diagnòstic, pronòstic i tractament de les malalties. També se li denomina genèricament radiodiagnòstic o diagnòstic per la imatge.

 • Narvaez Garcia, Jose Antonio


Ecografia
Procediment d'Imatge que empra els ressons d'una emissió d'ultrasons dirigida sobre un cos o objecte com a font de dades, per formar una imatge dels òrgans o masses internes amb finalitats de diagnòstic, i es poden completar amb punciones i tractaments eco-dirigits.

Ecografistes amb consulta mèdica que realitzen ecografies pròpies i ecografies peticionades per altres metges:

 • Balius Matas, Ramon (Esport)

 • Corominas i Macias, Héctor (Reumatològiques)

 • Claver Garrido, Eduard (Cardiològiques)

 • Sanmiquel Peiró, Jordi (Vasculars)

 • Cabré i equip (Ginecològiques)

Ecografistes sense consulta que realitzen peticions d'altres metges:

 • Permanyer Barrier, Jorge (abdominal, renovesicoprostàtica, parts toves, tiroides, mama, punció tiroïdal i mamària)

 • Carrillo Rodriguez, Leopoldo (abdominal, renovesicoprostàtica, parts toves, tiroides)

 • Otal Entraigas, Carles (abdominal, renovesicoprostàtica, parts toves, tiroides)

 • Pedret Carballido, Carles (ossio-músculo-tendinosa)

 • Fadehuille, Alfonso (ecocardiografia)

Professionals