Com preparar-se per la jubilació?

Dr. - 03 Mar. 2014
Com preparar-se per la jubilació?

Es sent parlar molt avui dia de l’envelliment de la població, l’exaltació de la joventut com a valor de la societat consumista, els estralls de la conjuntura econòmica sobre la possibilitat de retirar-se laboralment. Però, com convindria preparar-se mentalment i emocional per aquesta nova etapa vital? En aquest article, explorarem alguns aspectes i recomanacions sobre la jubilació.

· Evitar generalitzacions

Com en qualsevol altre tema, convé no oblidar que estem parlant de persones, cadascuna amb la seva idiosincràsia: no tothom ha viscut i après el mateix. Malgrat es tracta d’una etapa evolutiva en la trajectòria vital de tothom, es fa necessari que cada adult reflexioni individualment sobre què significa envellir per sí mateix, què pot implicar en el seu cas la fi de l’exercici professional, i quin tipus d’ideari i autoconcepte sostenen. Quant més coneixement sobre la realitat, i l’impacte en el cas particular de la persona, més recursos hi haurà per afrontar el procés de manera sana i adaptativa.

· Dolce far niente

Sovint, la jubilació és un concepte amb un aura negativa, de gran incertesa. Molts es plantegen que és un punt d’inflexió, que abastaria l’activitat professional i fins i tot la vital, a partir del qual no es fa res –o no es pot fer res. Aquests pensaments, així com la por a l’avorriment o a no disposar de prou recursos econòmics per mantenir el mateix estil de vida, arriben a trastornar aspectes de la identitat en perdre un rol definitori i generen una gran angoixa respecte a aquest procés vital. Sí és cert que es tracta d’un canvi en hàbits i costums, però no necessàriament es tracta d’un declivi o d’una etapa negativa. El que pugui ser percebuda com una transició a potenciar motivacions i capacitats de la persona, rau en la planificació i l’orientació que convé realitzar prèviament.

· Planificació i orientació

És important analitzar els rols que manté la persona laboralment, les afeccions i els interessos que l’entretenen, així com promoure estratègies de gestió del temps i de planificació i que es tingui informació sobre els canvis físics i psicològics que suposa la jubilació per tal d’augmentar l’autoconeixement. També és una etapa de desenvolupament i creixement personal, i per tant s’han de manegar els recursos dels que disposa la persona i crear-ne de nous i ajustats a la situació personal.

· Fomentar les relacions socials

Disposar de més temps i saber gestionar-lo implica també saber gaudir-lo. És molta la gent que anticipa amb desig l’oportunitat de poder estar amb la família, de cultivar els vincles amb les amistats, i en definitiva constatar que també pels altres s’ostenta un valor i una significació. A més, participar en activitats que estimulin les capacitats intel·lectuals i emocionals, comporta necessàriament una major qualitat de vida i salut mental. En conclusió, existeix una relació inversa entre la xarxa social d’una persona i les disfuncions físiques i/o psicològiques, en el sentit que quant més petites són les xarxes, major és la patologia (Albarracín i Goldstein, 1994).