COLONOSCÒPIA PER 750€

És la tècnica diagnòstica que permet la visualització del còlon (intestí gros) i del recte.

Es poden extreure mostres de teixit (biòpsia) o pòlips amb pinces petites introduïdes mitjançant el colonoscopi. Així mateix, es poden prendre fotografies mitjançant la càmera que està a l'extrem d’aquest instrument mèdic.

La COLONOSCÒPIA s'utilitza per a diagnosticar de forma precoç el càncer de còlon. Així doncs, destaca pel seu caràcter preventiu.

Aquesta prova requereix una preparació prèvia per a què els intestins estiguin completament buits i nets per a l'examen:
- La preparació del pacient s'ha d'iniciar 72 h abans de la prova.
- La primera etapa consisteix en una dieta sense aliments amb fibra. Haurà de beure abundant líquid, concretament de 3 a 5 litres, i prendre un evacuant.
- La part final de la preparació consisteix a 6h de dejú previ a l'estudi.

Després de la colonoscòpia pot sentir una discreta distensió a nivell abdominal, però les molèsties desapareixen a mesura que s'expulsa el gas.

Aquesta prova es realitza amb sedació anestèsica.

NO INCLOU:
Biòpsia anatomia patològica: 70€

CONSULTA LA PREPARACIÓ COMPLETA EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: http://www.clinicadiagonal.com/ca/documentacio-dinteres

Contacta amb nosaltres