Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora

La Cirurgia Plàstica s'ha dividit des d'un punt de vista pràctic en dos camps d'acció:

Cirurgia Reconstructora o Reparadora, que inclou a la microcirurgia, està enfocada a minimitzar i reconstruir els efectes destructius d'un accident o trauma, els defectes d'una malformació congènita i d'una resecció tumoral o per diferents malalties.

Cirurgia Estètica o Cosmètica, és realitzada amb la finalitat de modificar aquelles parts del cos per raons estètiques o medicopsicològiques.

Professionals