Càncer de Tiroides: més casos, millor pronòstic

Dra. Claret Torrents, Cristina - 04 Feb. 2014
Càncer de Tiroides: més casos, millor pronòstic

El càncer de tiroides ha anat augmentant en prevalença en els últims anys, probablement per una detecció cada vegada més precoç a causa del major ús de tècniques d'imatge com l'ecografia, TAC o Ressonància Magnètica.

Quins són els factors de risc?
Les persones que han rebut radioteràpia en la infància, les que han estat afectades per radiacions ionitzants (accidents nuclears), o les que tenen antecedents familiars tenen més risc de tenir càncer de tiroide.

Com es diagnostica?
Actualment, en molts casos el tumor es diagnostica casualment a través de proves d'imatge del coll sol·licitades per altres motius. Altres vegades és el propi pacient o el metge qui palpa una tumoració o nòdul cervical. El mètode de diagnòstic principal del càncer de tiroide és la PAAF o Punció Aspiració amb Agulla Fina, que es pot realitzar ambulatòriament a la mateixa consulta. No cal fer punció sobre tots els nòduls, només sobre els que tenen criteris de grandària (habitualment els que són majors d'1 cm) o d'imatge (característiques ecogràfiques que ha de valorar l'endocrinòleg). En alguns casos la punció no permet diferenciar entre benignitat i malignitat, però els últims avenços en la determinació de marcadors moleculars ens ajuden cada vegada més a distingir aquells pacients amb nòduls malignes.

El tractament consisteix en l'extirpació completa de la glàndula i en alguns casos es complementa amb l'administració de iode radioactiu en una sessió que destrueix les restes tumorals que hagin pogut quedar. La quimioteràpia té en el càncer de tiroide un paper gairebé irrellevant a diferència de la majoria de càncers en general en els quals és el tractament complementari d'elecció.

Les variants més freqüents de càncer de tiroide (papil·lar i fol·licular) tenen un bon pronòstic i la gran majoria de pacients no moren a causa del càncer tiroïdal sinó per un altre motiu. En els casos avançats que no responen al tractament amb radioiode, van cobrant cada vegada més importància els tractaments moleculars com els inhibidors de la tirosin-quinasa que estan tenint resultats prometedors.