Clínica Diagonal posa al teu abast la col·locació del Baló Intragàstric (BIG) per 106,05€/mes . Una intervenció realitzada per la Unitat de Tractaments Endoscòpics de l'Obesitat.

Consisteix en un baló esfèric de silicona molt resistent als àcids gàstrics, que està dissenyat per ser col·locat mitjançant via endoscòpica a l'estómac durant 6 mesos, per tal d'aconseguir una disminució de la sensació de gana i augmentar la sensació de sacietat després de la ingesta.

El procediment, tant d'introducció com d'extracció de la pilota, té una durada d'uns 15 minuts i és realitzat de forma ambulatòria, a la sala d'endoscòpia, sota sedació i exclusivament a través de la boca.

El pacient ha de seguir el tractament dietètic i un programa de modificació d'hàbits, tant alimentaris com d'estil de vida, amb el suport del nostre equip multidisciplinari, que l'ajudaran a portar una vida més saludable i aconseguir els objectius marcats de pèrdua de pes.

La pèrdua mitjana de pes oscil·la entre 13 i 21 kg, però hi ha una gran variabilitat entre pacients i estudis. En la majoria, la pèrdua de pes està relacionada amb l'IMC inicial, el grau de motivació dels pacients i el seguiment posterior realitzat pel servei de dietètica i psicologia.


El preu de l'oferta inclou:
- Visita gratuita i sense compromís
- Proves preoperatòries
- Visita preanestèsica
- Intervenció (incloent el cost del baló intragàstric)
- S'inclou la col·locació i la retirada als 6 mesos.
- UCI un dia en cas que sigui necessari (A partir del segon dia, es donaria pressupost per a UCI o es gestionaria trasllat a centre públic)
- Complicacions que puguin sorgir en els 5 primers dies després de l'acte quirúrgic
- Medicació inherent al procés durant l'estada al centre
- Seguiment nutricional durant 1 any
- 1 tiquet de sortida gratuït de l'aparcament
- Wifi gratuït

Després de visitar al metge, al qui podràs fer totes les preguntes que vulguis, podràs decidir lliurement si et vols operar.

Per a qualsevol consulta i/o poder gaudir dels avantatges inclosos en aquesta oferta cal que et posis en contacte amb la Yolanda Martínez trucant al 932 05 32 13, o enviant un correu electrònic a yolanda.martinez@clinicadiagonal.com.

Més informació: http://endoscopiadelaobesidad.com/


Pagament únic

Total 4.300,00

Finançament a 48 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
106,05€ 7,50% 2% 8,87% 5.090,40

Oferta per a un termini de finançament a 48 mesos. Import intervenció 4.300,00 € 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals.TIN 7,50% TAE 8,87% 48 quotes mensuals de 106,05 € cadascuna. Import total degut pel client 5.090,40 € Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació.


Finançament a 24 mesos

QUOTA TIN CAE TAE TOTAL
194,88€ 6,25% 2% 8,52% 4.677,12

Oferta per a un termini de finançament a 24 mesos. Import intervenció 4.300,00€ 2% de despeses d'obertura finançades en les quotes mensuals. TIN 6,25% TAE 8,52% 24 quotes mensuals de 194,88€ cadascuna. Import total degut pel client 4.677,12. Oferta oferida per Sabadell Consumer Finance, EFC, S.A.U i subjecta a la seva aprovació. Vigència de l'oferta fins al 31/12/2016

Contacta amb nosaltres