Al·lergologia

Al·lergologia

La Al·lergologia és l'especialitat mèdica que estudia i tracta les malalties relacionades amb els processos al·lèrgics.

L'al·lèrgia és una resposta de defensa exagerada de l'organisme quan entra en contacte amb determinades substàncies provinents de l'exterior o que l'organisme identifica com a aliens.

La al·lergologia està molt relacionada amb la immunologia, la dermatologia, l'otorinolaringologia i la pneumologia, ja que en els processos al·lèrgics intervé el sistema immunitari, i les manifestacions apareixen freqüentment en la pell i en l'aparell respiratori.

Professionals